اسپیکر بلوتوث ۳ اینچ GTS-1970


رنگ:
ویژگی کالا ۱۰۷۱۹۹
 • ورودی فلش و بلوتوث
 • سایز اسپیکر: ۳اینچ
 • دارای چراغ قوه
قیمت :
۳۵۰,۰۰۰

اسپیکر بلوتوث ۳ اینچ GTS-2003


رنگ:
ویژگی کالا ۱۰۷۲۰۰
 • ورودی فلش و بلوتوث
 • سایز اسپیکر: ۳اینچ
 • دارای رقص نور
قیمت :
۲۸۰,۰۰۰

اسپیکر بلوتوث ۳*۲ اینچ KTS-1475


رنگ:
ویژگی کالا ۱۰۷۱۹۷
 • ورودی فلش و بلوتوث
 • سایز اسپیکر: ۳*۲ اینچ
 • دارای رقص نور
قیمت :
۴۵۰,۰۰۰

اسپیکر بلوتوث ۴ اینچ GTS-1840


رنگ:
ویژگی کالا ۱۰۷۱۹۶
 • ورودی فلش و بلوتوث
 • سایز اسپیکر:  ۴ اینچ
 • دارای  رقص نور
قیمت :
۴۸۰,۰۰۰

اسپیکر بلوتوث ۶.۵ اینچ GTS-1222


رنگ:
ویژگی کالا ۱۰۷۰۱۲
 • سایز اسپیکر :۶.۵ اینچ
 • همراه با رقص نور
 • میکروفن  سیم دار
قیمت :
۴۸۰,۰۰۰

اسپیکر بلوتوث ۸ اینچ GTS-1987


رنگ:
ویژگی کالا ۱۰۷۱۹۸
 • ورودی فلش و بلوتوث
 • سایز اسپیکر: ۸ اینچ
 • دارای میکروفن سیم دار
قیمت :
۸۹۰,۰۰۰

اسپیکر بلوتوث GTS-1363


رنگ:
ویژگی کالا ۱۰۷۱۴۳
 • خروجی فلش و بلوتوث
 • سایز اسپیکر: ۳ اینچ
 • دارای رقص نور
قیمت :
۲۴۵,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰

در حال افزودن به سبد...