فلش مموری LETO L10 16GB


رنگ:
ویژگی کالا ۲۰۶۱۱۷
 • رابط : USB2
 • ظرفیت : ۱۶GB
 • جنس : فلزی
قیمت :
۱۸۵,۰۰۰

فلش مموری LETO L12 32GB


رنگ:
ویژگی کالا ۲۰۶۱۴۰
 • رابط : USB2
 • ظرفیت : ۳۲GB
 • جنس : فلزی
قیمت :
۲۱۰,۰۰۰

فلش مموری LETO L12 64GB


رنگ:
ویژگی کالا ۲۰۶۰۰۴
 • رابط : USB2
 • ظرفیت : ۶۴GB
 • جنس : فلزی
قیمت :
۲۴۰,۰۰۰

فلش مموری LETO L20 64GB


ویژگی کالا ۲۰۶۱۱۵
 • رابط : USB2
 • ظرفیت : ۶۴GB
 • جنس : فلزی
قیمت :
۲۴۰,۰۰۰

در حال افزودن به سبد...