مموری Micro Advance 566x 16GB


رنگ:
ویژگی کالا ۱۰۸۰۴۳
 • ظرفیت: ۱۶GB
 • سرعت خواندن: ۸۵ MB/s
 • ساخت: تایوان
قیمت :
۲۵۰,۰۰۰

مموری Micro Advance 566x 8GB


رنگ:
ویژگی کالا ۱۰۸۰۴۲
 • ظرفیت: ۸GB
 • سرعت خواندن: ۸۵ MB/s
 • ساخت: تایوان
قیمت :
۲۰۰,۰۰۰

مموریMicro Advance 566x 32GB


رنگ:
ویژگی کالا ۱۰۸۰۴۴
 • ظرفیت: ۳۲GB
 • سرعت خواندن: ۸۵ MB/s
 • ساخت: تایوان
قیمت :
۲۷۵,۰۰۰

مموریMicro Advance 566x 64GB


رنگ:
ویژگی کالا ۱۰۸۰۴۵
 • ظرفیت: ۶۴GB
 • سرعت خواندن: ۸۵ MB/s
 • ساخت: تایوان
قیمت :
۳۲۰,۰۰۰

در حال افزودن به سبد...