کابل شبکه ۱متری GOLD OSCAR CAT5E


رنگ:
ویژگی کالا ۲۰۴۰۶۰
 • طول کابل: ۱ متر
 • نوع روکش: PVC
 • نوع کانکتور: CAT5E
قیمت :
۱۸,۰۰۰

کابل شبکه ۳۰ متری D-NET


رنگ:
ویژگی کالا ۲۰۴۰۲۶
 • طول کابل : ۳۰متر
 • نوع روکش : PVC
 • نوع کانکتور :CAT5E
قیمت :
۱۹۰,۰۰۰

کابل شبکه BELDEN CAT5 10M


رنگ:
ویژگی کالا ۲۰۴۱۰۸
 • طول کابل : ۱۰متر
 • نوع روکش : PVC
 • نوع کانکتور :CAT5E
قیمت :
۸۰,۰۰۰

کابل شبکه D-NET CAT6 1.5M


رنگ:
ویژگی کالا ۲۰۴۱۱۱
 • طول کابل : ۱.۵متر
 • نوع روکش : PVC
 • نوع کانکتور :CAT6E
قیمت :
۴۰,۰۰۰

کابل شبکه GOLD OSCAR CAT5 3M


رنگ:
ویژگی کالا ۲۰۴۱۰۹
 • طول کابل : ۳متر
 • نوع روکش : PVC
 • نوع کانکتور :CAT5E
قیمت :
۴۰,۰۰۰

کابل شبکه IFORTECH CAT5 5M


رنگ:
ویژگی کالا ۲۰۴۱۱۲
 • طول کابل : ۵ متر
 • نوع روکش : PVC
 • نوع کانکتور :CAT5E
قیمت :
۶۵,۰۰۰

کابل شبکه TSCO CAT6 1.5M


رنگ:
ویژگی کالا ۲۰۴۱۱۰
 • طول کابل : ۱.۵متر
 • نوع روکش : PVC
 • نوع کانکتور :CAT6E
قیمت :
۳۵,۰۰۰

کابل شبکه TSCO CAT6 3M


رنگ:
ویژگی کالا ۲۰۴۱۱۴
 • طول کابل : ۳متر
 • نوع روکش : PVC
 • نوع کانکتور :CAT6E
قیمت :
۶۵,۰۰۰

در حال افزودن به سبد...