فلش مموری LETO L10 16GB


رنگ:
ویژگی کالا ۲۰۶۱۱۷
 • رابط : USB2
 • ظرفیت : ۱۶GB
 • جنس : فلزی
قیمت :
۱۸۵,۰۰۰

فلش مموری LETO L12 32GB


رنگ:
ویژگی کالا ۲۰۶۱۴۰
 • رابط : USB2
 • ظرفیت : ۳۲GB
 • جنس : فلزی
قیمت :
۲۱۰,۰۰۰

فلش مموری LETO L12 64GB


رنگ:
ویژگی کالا ۲۰۶۰۰۴
 • رابط : USB2
 • ظرفیت : ۶۴GB
 • جنس : فلزی
قیمت :
۲۴۰,۰۰۰

فلش مموری LETO L20 64GB


ویژگی کالا ۲۰۶۱۱۵
 • رابط : USB2
 • ظرفیت : ۶۴GB
 • جنس : فلزی
قیمت :
۲۴۰,۰۰۰

مموری Micro Advance 566x 16GB


رنگ:
ویژگی کالا ۱۰۸۰۴۳
 • ظرفیت: ۱۶GB
 • سرعت خواندن: ۸۵ MB/s
 • ساخت: تایوان
قیمت :
۱۹۵,۰۰۰

مموری Micro Advance 566x 8GB


رنگ:
ویژگی کالا ۱۰۸۰۴۲
 • ظرفیت: ۸GB
 • سرعت خواندن: ۸۵ MB/s
 • ساخت: تایوان
قیمت :
۱۸۵,۰۰۰

مموریMicro Advance 566x 32GB


رنگ:
ویژگی کالا ۱۰۸۰۴۴
 • ظرفیت: ۳۲GB
 • سرعت خواندن: ۸۵ MB/s
 • ساخت: تایوان
قیمت :
۲۲۵,۰۰۰

مموریMicro Advance 566x 64GB


رنگ:
ویژگی کالا ۱۰۸۰۴۵
 • ظرفیت: ۶۴GB
 • سرعت خواندن: ۸۵ MB/s
 • ساخت: تایوان
قیمت :
۲۹۰,۰۰۰

در حال افزودن به سبد...