گلس آنتی استاتیک iPHONE 15


رنگ:
ویژگی کالا ۱۰۵۰۰۵-iph۱۵
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس آنتی استاتیک iPhone13-iPhone 13 Pro-iPhone 14


رنگ:
ویژگی کالا iph۱۳-۱۰۵۰۰۵
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس آنتی استاتیک Mi Note12 -Poco X5


ویژگی کالا
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس آنتی استاتیک Mi Note13(5G)-Note13Pro-Poco F5-Poco M6 Pro


ویژگی کالا ۱۰۵۰۰۵-M۶PRO
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس آنتی استاتیک Mi Poco X6 Pro


ویژگی کالا X۶PRO
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس آنتی استاتیک SAMSING A05-Mi 13C


رنگ:
ویژگی کالا ۱۰۵۰۰۵-A۰۵
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس آنتی استاتیک SAMSUNG A35-A55


ویژگی کالا ۱۰۵۰۰۵-A۳۵
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس سوپر دی Mi Note 8


ویژگی کالا ۱۰۵۰۵۹-note ۸
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس سوپر دی Mi POCO M6 PRO-REDMI 12


ویژگی کالا ۱۰۵۰۵۹-RM۱۲
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس سوپر دی A10-A10S-M10


ویژگی کالا ۱۰۵۰۵۹-A۱۰
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس سوپر دی A11


ویژگی کالا ۱۰۵۰۵۹-A۱۱
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس سوپر دی A12-A02-A022-A02S-A03-A03S-A03 CORE-A04-A04S-A04 CORE-A13-A23-A1+ -A32 5G


ویژگی کالا ۱۰۵۰۵۹-A۱۲
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس سوپر دی A14-A22 5G


ویژگی کالا ۱۰۵۰۵۹-A۱۴
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس سوپر دی A15-A24-A25


ویژگی کالا ۱۰۵۰۱۳-A۲۴
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس سوپر دی A20-A30-A30S-A50-A50S


ویژگی کالا ۱۰۵۰۵۹-A۲۰
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس سوپر دی A20S


ویژگی کالا ۱۰۵۰۵۹-A۲۰S
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس سوپر دی A22 (4G)-A31-A32 (4G)-A33


ویژگی کالا ۱۰۵۰۵۹-A۳۱
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس سوپر دی A34


ویژگی کالا ۱۰۵۰۵۹-A۳۴
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس سوپر دی A51-A52-A53-S20FE


ویژگی کالا ۱۰۵۰۵۹-A۵۱
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس سوپر دی A71-A72-A73


ویژگی کالا ۱۰۵۰۵۹-A۷۱
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس سوپر دی iphone 6/7/8/SE 2020


ویژگی کالا ۱۰۵۰۵۹-۶
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس سوپر دی iPhone X/Xs/ 11 PRO


ویژگی کالا ۱۰۵۰۵۹-X
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس سوپر دی Mi 9


ویژگی کالا ۱۰۵۰۵۹-MI۹
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس سوپر دی Mi NOTE 10 PRO-NOTE 11PRO-NOTE 12 PRO-NOTE 12 PRO PLUS- POCO X5 PRO-POCO F3-POCO F5 Mi 12T- 12T PRO


ویژگی کالا ۱۰۵۰۵۹-NOTE۱۰ PRO
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

گلس سوپر دی Mi NOTE 10-NOTE 10S- NOTE 11-NOTE 11S- NOTE 12S- POCO M4 PRO -POCO X4 GT- POCO M5S


ویژگی کالا ۱۰۵۰۵۹-NOTE۱۰
 • مقاوم در برابر خط و خش
 • نصب بدون حباب
 • مقاوم در برابر ضربه
قیمت :
۸۵,۰۰۰

در حال افزودن به سبد...