معرفی اجمالی محصول

امکان جواب دادن تماس‌ها 
امکان گوش دادن به موسیقی 
امکان کنترل وتنظیم صدا 
امکان پاسخ وپایان دادن به مکالمه 

توضیحات تکمیلی

وزن 0.2 kg