معرفی اجمالی محصول

کیفیت = عالی

خروجی 2 آمپر واقعی