معرفی اجمالی محصول

مناسب برای شارژ دستگاهای دارای سوکت V3 (ذوزنقه ای)