معرفی اجمالی محصول

🔌دارای آداپتور جهت اتصال به برق شهری
🔋باتری خور