درباره ما

*عرضه محصولات در فروشگاه آشیانه به دو صورت انجام می گردد:

1 – عرضه محصولات به همکاران و مغازان داران صنف کامپیوتر و موبایل با قیمت رقابتی روز بازار

2 – عرضه محصولات به مشتریان و خریداران محصولات کامپیوتر و موبایل با قیمت منصفانه

هدف این مجموعه توضیح گسترده و عادلانه اجناس به سراسر کشور با هزینه مناسب می باشد.